התיישנות

עו"ד עמרי לשם

התיישנות, בהקשר של הדין הפלילי, היא תקופת זמן שקיימת לכל עבירה ולכל עונש, ויש לה השלכות גם לאחר שאדם סיים לרצות את חובו לחברה.[1] במאמר זה ארחיב על הנושא, במטרה לעשות בו סדר, היות שמרבית האנשים סבורים שהתיישנות היא דבר קבוע, ובפועל, היא משתנה מאוד בכל מקרה ומקרה. נושא זה מוגדר בחוקים שונים, דוגמת חוק העונשין, חוק סדר הדין הפלילי וכמובן, חוק ההתיישנות.[2] במאמר זה אתמקד באמור בשני החוקים הראשונים שציינתי, שכן הם הרלוונטיים לעולם הפלילי.

מהי התיישנות?

     בהקשר הפלילי, זוהי תקופת זמן, שבעת שהיא מגיעה עבירה חדלה מלהיות תקפה. כמו שמשתמע משורש המילה, מדובר בעבירה שהיא "ישנה" מדי מכדי שניתן יהיה להעמיד אדם לדין בגינה. בהקשר זה, נכון גם עניין העונש. אם נגזר דינו של אדם והוא עדיין לא החל לרצות את העונש מכל סיבה שהיא, וקיימת תקופת התיישנות על העונש, משמע שהאדם אינו יכול עוד לרצות עונש בגינה, כי העונש עצמו כבר לא תקף.

התיישנות עבירות

עבירות מתחלקות לקבוצות שונות לפי הגדרות שונות. בחוק סדר הדין הפלילי קיימים מספר סוגים שונים של התיישנויות, לפי הקטגוריות הבאות:

  1. פשע שדינו מאסר עולם או עונש מוות – עבירה מסוג זה תתיישן לאחר 30 שנה. חריג: רצח ורצח בנסיבות מחמירות. עליהם לא יתיישנו.
  2. פשע שדינו 7 שנות מאסר או יותר, ועניינו אחד מהתחומים הספציפיים שהחוק מגדיר – עבירה מסוג זה תתיישן לאחר 15 שנה.[3] חריג: נסיון רצח כלפי ראש ממשלה לא יתיישן (ומטבע הדברים שגם רצח).
  3. פשע שדינו פחות מ-7 שנים או כזה שלא נמנה על הקטגוריה הקודמת – עבירה מסוג זה תתיישן לאחר 10 שנים.
  4. עבירות עוון יתיישנו לאחר 5 שנים.
  5. עבירות חטא יתיישנו לאחר שנה.

פרט לרשימה זו ישנן הגדרות יחודיות העוסקות בעבירות כלפי קטינים. התיישנות עבירות מין שבוצעו כלפי קטינים תחל להיספר רק מיום שבו הקטין שבוצעה כלפיו העבירה יגיע לגיל 28.

התיישנות רלוונטית גם לדיני הסגרה.[4] בשנת 2010 קבע בית המשפט העליון כי אדם שעמד לדין בארה"ב לפני 25 שנים על עבירות מין בקטינים לא יוסגר לארה"ב, היות שהעבירה התיישנה לפי הדין בארץ.[5]

התיישנות עונשים

עונשים, במקביל לעבירות. מתיישנים גם הם. אין זה מספיק שהמדינה הצליחה להעמיד לדין את האדם ולהרשיע אותו. יש לדאוג שיירצה את עונשו בתוך הזמן הקבוע בחוק:

  1. עונש על עבירת פשע יתיישן לאחר 20 שנה.
  2. עונש על עבירת עוון יתיישן לאחר 10 שנים.
  3. עונש על עבירת חטא יתיישן לאחר 3 שנים.

גם כאן הסעיפים אינם כה פשוטים וקלים ליישום. ראשית, אם אדם לא היה בארץ או שלא ניתן היה לאתר אותו, משך הזמן הזה שבו "נעלם" לא ייחשב לצורך התיישנות העונש. פרט לכך, עבירות שאינן מתיישנות, גם העונשים עליהן אינם מתיישנים.

סיכום

התיישנות היא נושא שעשוי להיות קריטי כאשר אדם מבוקש לדין פלילי. מדובר בטענה מקדמית[6] מהותית, שיכולה למנוע מאדם את עול הדין הפלילי, בשל משך הזמן שעבר מעת שהעבירה נעברה. אם קיימת לכם סוגיה הקשורה בהתיישנות, כשברקע עומדים משפט פלילי או עונש, זה בדיוק הזמן להיוועץ בעורך דין פלילי ולראות כיצד ניתן לסייע לכם להיעזר בחוק לטובתכם.

[1] לקריאה בעניין התיישנות העבירות לעניין רישום פלילי, במאמר שלי בנושא.

[2] חוק העונשין, תשל"ז-1977, סעיפים 196ב, 354: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm#Seif426

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, סעיפים 10-9:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm#Seif189

חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm#Seif5

[3] העבירות המסוימות הללו מוגדרות בתוספת הראשונה ב' שבחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 87, תשע"ט).

[4] לקריאה על הליכי הסגרה, במאמר שלי בנושא.

[5] ע"פ 2144/08 ‏אברהם מונדרוביץ נ' מדינת ישראל:

https://www-nevo-co-il.ezproxy.haifa.ac.il/psika_html/elyon/08021440-r10.htm

צרו קשר לייעוץ ראשוני

עו"ד עמרי לשם מלווה את לקוחותיו החל משלבי החקירה הראשוניים אל תוך התיקים עצמם, בכל סוגי העבירות. עו"ד עמרי לשם זמין בכל שעות היממה ובכל הארץ.

דילוג לתוכן