עבירות מין

עבירות מין הן עבירות המתייחסות לגופו של קורבן העבירה – במעשה או בדיבור באופן שיש בו כדי לפגוע בזכותו של הקורבן על גופו ופרטיותו בתחום זה. כמו כן, עבירות מין יכולות לבוא לידי ביטוי בהצגת מראות מיניים כלפי נפגע העבירה, מבלי שהסכים לכך; לדיבורים פוגעים בעלי הקשר מיני וכיוצא באלה.
העונש על עבירות מין בישראל נע בין מאסר על תנאי למאסר מאחורי הסורגים לשנים ארוכות.
עבירות המין בישראל מופיעות בחוק העונשין, פרק י' – פגיעות בגוף, סימן ה' – עבירות מין. עבירות מין נוספות מוגדרות בחוק למניעת הטרדה מינית.
בתחום עבירות המין קיים ליווי משפטי הן לחשודים ונאשמים והן לנפגעי עבירה. חשוב לזכור כי בשני צדי המתרס קיימת חשיבות משמעותית לייעוץ וליווי משפטיים רלוונטיים, והליווי יכול להשפיע דרמטית על המקום שאליו יילך התיק הפלילי.

עבירות המין הנכללות בחוק העונשין (נכתב בלשון נקבה אך נוגע גם לגברים):


אונס (סעיף 345): בעילת אישה באחד מהמצבים הבאים:

  • שלא בהסכמתה
  • בהסכמה שהושגה במרמה
  • בהיותה קטינה ושטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף אם היה בהסכמתה
  • תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרוי הקורבן, או מצב אחר המונע ממנו לתת הסכמה חופשית
  • תוך ניצול מחלת נפש או ליקוי בשכלו של הקורבן.

מעשה סדום (סעיף 347): החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם בניגוד לרצונו – במצב כזה יראו את המעשה כאונס – או תוך ניצול יחסי כוחות בלתי שווים על פי ראות החוק.
מעשה מגונה (סעיף 351): מעשה הנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. כאשר הוא נעשה תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה אזי שמדובר בנסיבות מחמירות.
הטרדה מינית (סעיף 348): התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. הטרדה מינית זוכה להגדרה רחבה אף יותר כאשר עסקינן בחוק למניעת הטרדה מינית.
הטרדה מינית במקום העבודה (סעיף 348א): התייחסויות חוזרות המופנות לאדם במקום עבודתו, המתמקדות במיניותו, אם אם המוטרד לא הביע במפורש כלפי המטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
הטרדה מינית בידי רופא או עובד ציבור אחר (סעיף 348ב): התייחסויות חוזרות המופנות לאדם על ידי רופא או עובד ציבור אחר, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד (רופא או עובד ציבור) כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.

חשיבות הייעוץ המשפטי בעבירות מין

כפי שצוין לעיל, הייעוץ המשפטי חשוב ביותר בכל הקשור לעבירות מין, מכיוון שעורך הדין יכול לספק הן לחשודים ולנאשמים והן לקורבנות העבירה את המידע וההכוונה הדרושים להם על מנת להגן על זכויותיהם ולהשיג את הצדק המגיע להם.
לחשודים ולנאשמים חשוב לדעת כי על אף שמצד אחד כאשר מבוצעות עבירות מין מדובר בעבירות היותר חמורות בספר החוקים, אולם לא כל חשד או אישום באמת יסודם, וחשוב לפנות לעורך דין פלילי מיומן על מנת להצביע על כשלים ובעיות שקיימים בהליך ובראיות לטובתו של החשוד / הנאשם. לא כל תלונה שמוגשת היא אמת, ומרבית עבירות המין הן בתחום האפור ורק שני אנשים יודעים מה באמת היה באירוע.
במקביל, עורך הדין יכול לסייע לנפגע עבירת מין בנושאים הבאים:

  • גיבוש תלונה במשטרה: עורך הדין יכול ללוות את נפגע העבירה עוד בטרם ההגעה למשטרה, מיד לאחר קרות האירוע הקשה. כך יובטח טיפול ויחס מיטבי לנפגע.
  • ליווי לאחר הגשת כתב אישום: עורך הדין יכול לסייע לקורבן העבירה בזמן ההליך המתנהל בבית המשפט לאחר הגשת כתב האישום נגד הפוגע. עורך הדין יהיה השופר שלו וידאג שיימצה את הזכויות שהחוק מקנה לו במצב הזה.

בנוסף, עורך הדין המלווה נדרש לעירנות ורגישות בכל הנוגע למצבו הנפשי של נפגע העבירה, ולהעניק לו את הכלים הדרושים לו כדי להתמודד עם הסיטואציה המורכבת, לרבות הפנייה לבעלי מקצוע נוספים ליצירת מעטפת מלאה עבור הנפגע.

במהלך השנים ליוויתי וייצגתי משפטית הן נפגעי עבירות מין והן חשודים ונאשמים. חשוב להזכיר כאן כי אני עובד אך ורק עם אנשים נורמטיביים, כך שמעולם לא פעלתי לטובת עבריין מין סדרתי או מורשע ואיני מייצג כאלה. אני דואג בכל מקרה ומקרה לטפל ברגישות ובמקצועיות מקסימליות לטובת השגת מירב זכויותיכם.

דילוג לתוכן