משפט חוזר

עו"ד עמרי לשם

משפט חוזר הוא פונקציה משפטית ייחודית למשפט הפלילי, שמאפשרת לאדם לזכות לדיון מחודש בעניינו, לאחר שמעשית מוצו כלל ההליכים בעניינו, לרבות הליכי הערעור.[1]

ערעורים פליליים

על מנת להבין את המונח משפט חוזר יש לחזור ראשית לנושא של ערעורים במשפט הפלילי. בארץ ישנן שלוש ערכאות שיפוט: בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, ובית המשפט העליון. כאשר הליך מתחיל בבית משפט השלום, ישנה זכות ערעור על התוצאה בו לבית המשפט המחוזי. על החלטת בית המשפט המחוזי בערעור ניתן לערער רק לאחר קבלת רשות מבית המשפט העליון. אם ההליך החל בבית המשפט המחוזי, אזי שהערעור לבית המשפט העליון יתבצע ללא צורך בקבלת רשות. בכל מקרה, החלטת בית המשפט העליון היא סופית ולא ניתן לערער עליה.

אז מתי מגיע המועד עבור משפט חוזר?

כפי שהבנו, אין יכולת ערעור על פסק דין של בית המשפט העליון. אולם, במקרים מיוחדים, ניתן לבקש הליך ייחודי שמהווה מעין חלופה לערעור. החלופה היא משפט חוזר. משפט חוזר, כשמו כן הוא – מצב בו בית המשפט חוזר ובוחן את כל התיק מחדש, על מנת לראות אם לאור ההתווספות של הראיות החדשות נכון לפסוק אחרת בתיק.

האפשרויות שבגינן ניתן לקבוע משפט חוזר

  • בית המשפט מצא שבהליך המקורי היו ראיה אחת או יותר שהוגשו על אף שהן שקריות, ובית המשפט קיבל אותן. קבלתן השפיעה על תוצאת התיק.
  • נמצאו, מאז שהסתיים ההליך, ראיות חדשות שבכוחן לשנות את תוצאת המשפט באופן כזה שמיטיב עם הנאשם.
  • הורשעו שני אנשים בגין אותה עבירה, במשפטים שהתנהלו בזמנים שונים. מן המשפט המאוחר עלה כי הנאשם הראשון לא ביצע את העבירה שיוחסה לו.
  • בית המשפט מצא כי נגרם עיוות דין חמור לנאשם במשפטו, ולכן ראוי להעניק לו משפט חוזר.

בקשות למשפט חוזר שהתקבלו

על אף שהאפשרות למשפט חוזר היא עניין העוגן בחוק, נדירים הם המקרים שבהם מאפשרים לאדם לקבל משפט חוזר. בפועל, רק 31 מקרים מאז קום המדינה זכו למשפט חוזר, מתוך מאות רבות של בקשות שהוגשו מאז קום המדינה.[2]

מקרים מתוקשרים שבהם ביקש מורשע משפט חוזר

המקרה המפורסם ביותר הוא כנראה משפטו החוזר של עמוס ברנס ז"ל, אשר הורשע ברצח שלא ביצע, וזכה לחנינה לאחר 8.5 שנים. על אף החנינה לה זכה, ביקש לקבל משפט חוזר יותר מפעם אחת, וקיבל אישור לכך רק בשנת 2002.[3] משפטו לא התנהל היות שפרקליטות המדינה בחרה שלא לנהל את המשפט החוזר נגדו, ועל כן זוכה בסוף אותה שנה. מקרה נוסף הוא מקרהו של עובדיה שלום, אשר הורשע ברצח עוה"ד שמואל לוינסון בשנת 1994. הרשעתו היתה בדעת רוב בעקבות הפללה עצמית, אולם הוא עצמו עומד על חפותו.[4] על אף שהיו בזירה ראיות רבות שמצביעות על כך שלא הוא הפורץ שאותו הפתיע הנרצח, הדבר לא גרם לבית המשפט לקבל את בקשתו למשפט חוזר.[5] בקשה מתוקשרת נוספת היתה בקשתם של המורשעים ברציחתה של החיילת דפנה כרמון ז"ל, אשר ביקשו בשנת 2009 לקבל משפט חוזר עקב ראיות חדשות שנמצאו בקשר למקרה, וכן בשל עיוות דין חמור שנגרם להם בשעתו. גם בקשה זו נדחתה.[6]

סיכום

משפט חוזר הוא אירוע משפטי חריג. זוכים לו מתי מעט. למרות שבמקרים רבים נראה שישנה הצדקה של ממש להעניק למורשעים משפט חוזר, ולו בשל ספק של ממש שמתעורר בעקבות ראיות שמוצגות לבית המשפט, הן לעניין זהות המבצע האמיתי והן לעניין עיוות דין, במרבית המקרים הבקשה נדחית. גם במקרים בהם הסכים בית המשפט העליון להעניק משפט חוזר, לאו דווקא זוכה מבקש המשפט, מאשמה. אם אתם או קרוב לכם סבורים שמגיע לכם משפט חוזר, לאו דווקא בגין עבירה חמורה, עליכם לפנות לעורך דין פלילי אשר יידע הן לייעץ לכם בנושא והן להגישה בשמכם, אם תמצאו לנכון לעשות זאת.

[1] הסמכות החוקית לבקש משפט חוזר נקבעה בסעיף 31 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

[2] כתבה בנושא שפורסמה לפני כשנה וחצי: https://www.maariv.co.il/news/law/Article-685415.

[3] משפט חוזר ובעקבותיו זיכוי לעמוס ברנס – האם סופו של עיוות הדין להיתקן? מאמר על פרשת ברנס. https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/roots_2002a

[4] הבקשה שהוגשה מטעם עובדיה שלום דרך אתר הסנגוריה הציבורית הארצית. https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/Odot/Pages/MishpatimChozrim.aspx

[5] כתבה על עובדיה שלום לאחר שביהמ"ש העליון דחה את בקשתו למשפט חוזר. https://www.maariv.co.il/news/law/Article-598431

[6] בקשתם של המורשעים ברצח דפנה כרמון ז"ל באתר הסנגוריה הציבורית הארצית.

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/Odot/Pages/MishpatimChozrim.aspx

צרו קשר לייעוץ ראשוני

עו"ד עמרי לשם מלווה את לקוחותיו החל משלבי החקירה הראשוניים אל תוך התיקים עצמם, בכל סוגי העבירות. עו"ד עמרי לשם זמין בכל שעות היממה ובכל הארץ.

דילוג לתוכן