עתירת אסיר

 עו"ד עמרי לשם

    עתירת אסיר היא פניה משפטית מנהלית (נגד רשות ציבורית) שמבצע אסיר, בין באופן עצמאי ובין באמצעות עורך דין שמצייג אותו, לבית המשפט, לצורך קבלת החלטה שתאפשר לו לקבל זכות מסוימת שכרגע נמנעת ממנו, בין בצדק ובין שלא.[1] בהקשר זה אבהיר כי כל האמור במאמר זה לגבי אסיר תקף גם לגבי עציר, קרי, לגבי אדם שטרם הוגש נגדו כתב אישום אך הוא מוחזק בכלא או בבית מעצר.

·       חשוב לדעת שעקרון מיצוי ההליכים קיים גם במקרה של עתירת אסיר. כלומר, יש לוודא כי שירות בתי הסוהר אינו ממלא אחר הבקשה של האסיר בתוך זמן סביר, בטרם מטריחים את בית המשפט בעתירה מנהלית.

למי מוגשת עתירת אסיר?

    עתירת אסיר תוגש לבית המשפט המחוזי שבית הכלא שבו מוחזק האסיר נמצא בשטח השיפוט שלו. לדוגמה, כלא חרמון נמצא במחוז צפון ולכן עתירות אסירים מכלא זה צריכות להיות מוגשות לבית המשפט המחוזי בנצרת. כאשר האסיר מגיש את העתירה בעצמו, ללא הסתייעות בעורך דין או בבני משפחה, עליו להגיש את העתירה למפקד האגף שבו הוא מוחזק, בכלא. מפקד האגף צריך להגיש את הבקשה לבית המשפט תוך 48 שעות לכל היותר, מהרגע שנמסרה לידיו. האסיר צריך לשלם אגרה מינימלית עבור העתירה או להגיש בקשה לפטור מאגרה, עם העתירה.[2]

·       אם מגישים את הבקשה מחוץ לכותלי הכלא, באמצעות עורך דין או בני משפחה, יש להגיש את הבקשה ישירות למזכירות של בית המשפט המחוזי הרלוונטי.

מה הן הנסיבות שבהן תוגש עתירת אסיר?

    עתירת אסיר יכולה להיות מוגשת בגין שלל סיבות ונסיבות. עם זאת, יש מקרים נפוצים יותר שבהם נוהגים להגיש עתירות אסירים. מרבית המקרים שבהם הן יוגשו הם:

1)      האסיר לא סווג כמי שזכאי לצאת לחופשה, או סווג באופן שלדעתו שגוי בעניינו מבחינת הזכות לחופשות, והאסיר מעוניין שבית המשפט יתערב בכך.

2)      האסיר סבור כי ההחלטה שהתקבלה בעניין יציאתו לחופשה מצריכה התערבות היות שלא היתה מוצדקת או הוגנת.

3)      האסיר סבור כי הוא זכאי לטיפול רפואי או נפשי והוא אינו מקבל אותו משב"ס או שמקבל אותו בצורה שאינה מספקת.

4)      האסיר אינו משולב בתכנית טיפולית או שיקומית שהוא סבור שמתאימה לו, בין כותלי הכלא.

5)      האסיר אינו מקבל אפשרות להתייחד עם זוגתו.

6)      האסיר סבור ששב"ס קיפח אותו כאשר החליט להציבו באגף כליאה מסוים או לשלב אותו בעבודה מסוימת (או להימנע משילוב שכזה).

7)      האסיר אינו מסכים עם החלטה שהתקבלה בעניינו בנוגע לשחרורו או אי שחרורו המוקדם ממאסר.[3]

עתירת אסיר – סיכום

    עתירת אסיר היא אמצעי משפטי שנועד לאפשר לאסירים למצות את זכויותיהם המשפטיות כאשר שירות בתי הסוהר אינו נותן להם את מה שלדעתם מגיע להם. הזכות שלכאורה קופחה יכולה להיות מקופחת באופן מלא או באופן חלקי. עתירת אסיר היא המוצא האחרון לצורך מיצוי זכויות, והיא תזכה להתייחסות ראויה רק כאשר בית המשפט ימצא שנעשו נסיונות אמיתיים למיצוי זכויות במסגרת בית הסוהר, אל מול השב"ס, וכי הנסיונות האלה עלו בתוהו.

 

מאמרים

הימורים

הימורים הם פעולה הטבועה בבני אדם לאורך כל ההסטוריה. לכן, לאורך כל השנים ישנם אמצעים העונים…

קרא עוד »

ראיות

ראיות הן למעשה כלי המשחק המשמעותי ביותר בכל הנוגע לעולם המשפט בכלל ולעולם הפלילי בפרט. לכן…

קרא עוד »

עורך דין פלילי עמרי לשם מומחה במשפט פלילי, בוגר ומוסמך אוניברסיטת חיפה. בעברו עבד בפרקליטות ובמשרדים מובילים, וכיום בעל משרד עצמאי במרכז תל אביב. זמין 24/7.

כל תחומי המשפט הפלילי, מרגע הזימון לחקירה, דרך הליך המעצר ועד להגשת כתב אישום. התמחות ספציפית בייעוץ לאנשים נורמטיביים ובהכנת כתבי בי-דין ובקשות הקשורות להליך הפלילי, לרבות ערעורים, מחיקת רישום פלילי וחנינות.

פרטי תקשורת