עבירות גרימת מוות

עבירות גרימת מוות הן העבירות הפליליות הנחשבות לחמורות ביותר, ואשר יכולות להוביל לעונשי מאסר ממושכים. עבירות אלו מתייחסות למקרים בהם אדם מביא למותו של זולתו, כתוצאה ממעשה או ממחדל.

גרימת המוות יכולה להתרחש במגוון נסיבות, לרבות: תאונות, אלימות, טיפול רפואי רשלני.

ההבחנה בין עבירות גרימת מוות ברשלנות, הריגה ורצח

גרימת מוות ברשלנות (סעיף 303 לחוק העונשין) – עבירת גרימת מוות ברשלנות מתרחשת כאשר אדם פועל ברשלנות, וכתוצאה מביא למותו של אדם אחר. דוגמה אפשרית לכך היא מי שהיה עליו להשגיח על חומר רעיל ולא עשה כן, והחומר הביא להרעלה בלתי מכוונת של אדם אחר, שנפטר כתוצאה מההרעלה.

המתה בנסיבות של אחריות מופחתת והמתה בקלות דעת (בעבר – הריגה) (סע' 301ב-ג לחוק העונשין) –
עבירות המתה אלה מתרחשות כאשר אדם גורם למותו של אחר, אך נסיבות המקרה והרקע העובדתי מאפשרים התחשבות במבצע כך שלא ייתפס כרוצח. דוגמה לכך היא אדם שהיה נתון לפגיעה חמורה מצד הקורבן והביא למותו של הקורבן על-מנת להפסיק את אותה פגיעה שחווה.

רצח ורצח בנסיבות מחמירות (סע' 300 ו-301א לחוק העונשין) – עבירת רצח מתרחשת כאשר אדם פועל בכוונה תחילה לגרום למותו של אדם אחר.. "הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם, דינו – מאסר עולם".
עבירת הרצח הבסיסית, שאינה מוגדרת כרצח בנסיבות מחמירות, היא גרימת מותו של אדם בכוונה או באדישות.
דוגמה לכך – דקירה למוות במהלך ויכוח או קטטה, גם אם לא הייתה בכוונתו של הדוקר להביא למותו של המנוח.
רצח בנסיבות מחמירות הוא מצב קיצוני שבו לבית המשפט אין שיקול דעת במצב של הרשעה, והעונש היחיד שייפסק לחובת הרוצח הוא מאסר עולם. דוגמה למעשה שכזה היא רצח בתוך המשפחה.

עונש על עבירות גרימת מוות

העונש על עבירות גרימת מוות נקבע בהתאם לחומרת העבירה. העונש על עבירת גרימת מוות ברשלנות הוא מאסר של עד שלוש שנים. העונש על העבירות שמחליפות את עבירת ההריגה הוא מאסר של עד עשרים שנים, על פי חומרת המקרה. העונש על עבירת רצח הוא מאסר עולם – אם נקבע כי מדובר ברצח בנסיבות מחמירות אז כאמור מאסר עולם יהא עונש חובה כלפי הרוצח.

החוק הישראלי קובע נסיבות שונות שבכוחן להקל על העונש או להחמירו בנוגע לעבירות גרימת מוות. הליווי המשפטי צריך להיות תואם לעבירה ולנסיבותיה והשאיפה היא תמיד להפחית את חומרתו המשפטית של המקרה ובהתאם לכך גם את העונש הצפוי במצב של הרשעה.

אם אתם חשודים או נאשמים בעבירת גרימת מוות כלשהי, חשוב שתפנו לייעוץ משפטי בהקדם האפשרי, עוד בטרם החקירה הראשונית, ובוודאי לאחר שהוגש נגדכם כתב אישום.

דילוג לתוכן