עבירות רכוש

עבירות רכוש הן עבירות פליליות הפוגעות ברכושו של אחר או שוללות את זכויותיו ברכוש. עבירות מסוג זה פוגעות בזכות הקניין, המהווה זכות יסוד חוקתית בישראל.

חוק העונשין בישראל מגדיר מגוון רחב של עבירות רכוש, ובהן:

  • גניבה – נטילה של דבר מתוך כוונה לשלול את הדבר מבעליו באופן קבוע, ללא הסכמת הבעלים.
  • שוד – מעשה הכרוך בלקיחת חפץ בניגוד לרצון בעליו תוך שימוש באיומים או אלימות. לעיתים גם תוך שימוש בנשק חם או קר.
  • פריצה והתפרצות – עבירות בהן אדם חודר שלא כדין למבנה או לרכוש של אדם אחר.
  • החזקת רכוש גנוב – מצב שבו אדם מחזיק ברכוש שהוא יודע או צריך לדעת שניטל מאחר ללא רשות.
  • היזק בזדון לרכוש – פגיעה ברכוש של אדם אחר מתוך כוונה לגרום לו נזק.
  • הצתה – הצתה היא מעשה של הדלקת אש במבנה או ברכב של אדם אחר לצורך שריפתו.
  • גרימת שריפה ברשלנות – מעשה או מחדל שכתוצאה ממנו דלקה אש במבנה או ברכב של אדם אחר, בשל רשלנות ונגרם נזק.

מהי הענישה על עבירות רכוש?

חומרת העונש על עבירות רכוש נקבעת בהתאם לסוג העבירה, לנסיבותיה ולעברו הפלילי של הנאשם. לצורך העניין עונש על גניבה יכול להגיע עד 5 שנות מאסר, עונש על שוד יכול להגיע עד 14 שנות מאסר, ועונש על פריצה והתפרצות יכול להגיע עד 10 שנות מאסר.

זכויות החשוד וייצוג משפטי בעבירות רכוש

חשוד בעבירת רכוש זכאי להיוועץ בעורך דין פלילי בדומה לכל חשוד אחר.

ייצוג משפטי של עורך דין פלילי מנוסה הוא קריטי עבור חשוד או נאשם בעבירת רכוש. עורך הדין יוכל לסייע לחשוד להבין את זכויותיו, לבחון את הראיות נגד החשוד ולגבש אסטרטגיה משפטית מתאימה.

עבירות רכוש עלולות להיות חמורות ולהוביל לעונשים חמורים. חשוב להבין את זכויותיכם כחשודים או כנאשמים בעבירות הללו, וכן להסתייע בייצוג משפטי של עורך דין פלילי מנוסה.

יש לי ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות רכוש. דברו איתי עוד לפני שהחקירה מתחילה. אם לא עשיתם כן, פנו אליי בהקדם ואסייע לכם להבין את זכויותיכם, לבחון את הראיות נגדכם ולגבש אסטרטגיה משפטית מתאימה.

דילוג לתוכן