עבירת אונס

 עו"ד עמרי לשם

עבירת אונס, המופיעה בחוק העונשין כ'אינוס',[1] היא אחת העבירות החמורות והקשות שבספר החוקים.[2] לא בכדי, כאשר מוגש כתב אישום בגין אונס, ללא רלוונטיות לנסיבות המקרה וחומרתו (נושאים עליהם ארחיב להלן), נידון התיק הפלילי לפני הרכב של שלושה שופטים בבית משפט מחוזי, בדומה לרצח, נסיון רצח ומספר עבירות פשע חמור אחרות, הייחודיות בחומרתן.[3] העבירות שציינתי הן חמורות ביותר, ועל כן אמונים על ההכרעה בהן שלושה שופטים מנוסים, שכן מדובר בהחלטה כבדת משקל במיוחד. לשם ההמחשה, העונש בגין עבירת אונס יכול להגיע ל-20 שנות מאסר.

אז מהו בעצם אונס?

על אף שבדמיונם של רוב האנשים אונס הוא מקרה ברוטלי בו גבר אלים ופסיכופת תופס אשה תמימה בסמטה חשוכה ומקיים איתה יחסי מין בניגוד לרצונה תוך שהוא מכה אותה ופוצע אותה, זהו רק מקרה קיצון מבין שורה של מקרים אפשריים שהחוק בארץ מגדיר כאונס. המקרים הנופלים לגדרי ההגדרה של אונס הם רבים יחסית, ומפורטים בסעיפי המשנה של סעיף 345 לחוק העונשין.[4] פרט לכך, ישנן נסיבות נוספות אשר מכניסות אדם לגדרי העבירה, גם שלא דרך סעיף 345.[5]

אונס במובנו המקורי הוא כל החדרה של איבר או חפץ לאיבר המין של האשה בניגוד לרצונה. בנקודה זו חשוב להדגיש כי אף אם תחילת המעשה התבצעה בהסכמה, החל מן השניה שבה האשה הביעה התנגדות או רתיעה כל התנהגות אחרת, אקטיבית או פסיבית, שיש בה כדי לרמז על אי הסכמה, אם המעשה אינו נפסק, הוא נופל לגדרי מעשה אונס.

החוק הישראלי אינו מתיר שיקול דעת מלא בכל הנוגע לקיום יחסי מין בהסכמה. כך למשל, אדם אשר מקיים יחסי מין עם נערה שטרם מלאו לה 14 שנים, אף אם המעשה נעשה בהסכמתה החופשית ואולי אף ביוזמתה, המעשה מוגדר כאונס.[6] יתרה מכך, כאשר נערה עוברת את גיל 14, עד גיל 16 היא אינה מורשית לקיים בהסכמה יחסי מין עם גבר, כל זמן שפער הגילים ביניהם הוא מעל לשלוש שנים. אולם במקרה זה, אם הדבר התרחש, אזי שהמקרה לא יחשב לחובת הגבר כאונס אלא כבעילה אסורה בהסכמה.[7]

החוק אף מכיר בעוד שתי דרכים להרשיע באונס לפי סעיף 345: הדרך הראשונה, במקרה בו המעשה נעשה תוך מרמה או תוך התחזות. המשמעות של אפשרות זו היא שהמחוקק מוצא את המעשה ככזה שנעשה שלא בהסכמה חופשית, שכן ההסכמה נעשתה בעקבות מצג שווא, שלא אפשר לנפגעת העבירה להחליט באופן אמיתי אם המצב אכן תואם את רצונה.[8] הדרך השניה היא כאשר האשה לא היתה בהכרה או שלא היתה במצב בו קיימת לה האפשרות להסכים בחופשיות למצב (ערפול עקב עילפון, צריכת סמים או אלכוהול וכו').[9]

האם אונס מתקיים רק בין גבר לאשה כפי שתואר עד כה?

חוק העונשין מאפשר להרשיע באונס גם שלא לפי סעיף 345.[10] הכוונה היא להרשעה דרך סעיף 347, שעניינו מעשה סדום.[11] הדבר אפשרי כאשר המעשה נעשה שלא בהסכמה חופשית, או כאשר בוצע במישהי שטרם מלאו לה 14 שנים. במקביל, ניתן גם במקרה זה להרשיע כאשר המעשה בוצע עקב מרמה או כאשר הקורבן לא היה בהכרה או ללא יכולת להסכים למצב באופן חופשי.

סיכום

אונס הוא עבירה חמורה ביותר, והוא נמנה על הפשעים הקשים ביותר. עם זאת, לא כל אונס זהה בחומרתו, ועל כן, לא בכל מצב שבו אדם יואשם באונס, הדבר יקרה בגין כך שביצע עבירה דוגמת זו שעולה בדמיוננו כשאנחנו חושבים על עבירה שכזו. ניתן אף לומר כי ברוב המקרים, לשמחתנו, האנסים אינם אנשים שהתנהגו כמו אלו שדמיינו בסיוטים שלנו.

נושא מצער הקשור לעבירת האונס הוא תלונות שווא שלא אחת מוגשות על ידי נשים שלא בוצעה נגדן שום עבירה, אך הן מנצלות את החומרה המוצדקת שבה מתייחסים למעשי אונס בארץ, לטובת נקמנות אישית. אותן נשים פוגעות לא רק בחפים מפשע שנגדם הן מתלוננות, אלא גם, ואולי בעיקר, בנשים אחרות, שחוו וחוות עבירות מין, ובאמת זקוקות להגנה ולצדק.

*אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

[1] אונס פירושו הכרח. אינוס הוא הפשע שאליו מתכוונים בחקיקה.

[2] חוק העונשין, תשל"ז-1977, סעיף 345.

[3] חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, סעיף 37.

[4] סעיף 345(א)-(ג) לחוק העונשין.

[5]  סעיף 347(ב) לחוק העונשין.

[6]  סעיף 345(א)(3) לחוק העונשין.

[7] לעניין הסייג, ראה סעיף 353 לחוק העונשין. לעניין בעילה אסורה בהסכמה, ראה סעיף 346 לחוק העונשין.

[8] ראה לדוגמה את פסק הדין ב-ע"פ 2454/18 עזרא שיינברג נ' מדינת ישראל, בו רב גרם לנשים לקיים איתו יחסי מין תוך מרמה ותלות בו, והורשע באונס.

[9] ראה לדוגמה את פסק הדין ב-ע"פ 2714/19 פלוני נ' מדינת ישראל – ערעור שנדחה על קיום יחסי מין כאשר קורבן העבירה היתה שיכורה, ובמצב בו לא יכולה היתה להתנגד למעשה.

[10] סעיף 347(ב).

[11] לפי הגדרת המחוקק, 'מעשה סדום' משמעו החדרה של איבר מין לפה או החדרה של איבר מין או חפץ לפי הטבעת.

צרו קשר לייעוץ ראשוני

עו"ד עמרי לשם מלווה את לקוחותיו החל משלבי החקירה הראשוניים אל תוך התיקים עצמם, בכל סוגי העבירות. עו"ד עמרי לשם זמין בכל שעות היממה ובכל הארץ.

דילוג לתוכן